11688
XTRA סטודנט: קבוצות למידה , מרתונים, העשרה. 03-6406610 xtra@post.tau.ac.il
מדעי החיים: חוברת עזר בכימיה אורגנית - סמסטר ב' תשע"ח
תאריכים:
20/7/18-2/9/18
תאריכים:
20/7/18-2/9/18
מחיר לסטודנט:
75 ₪
מחיר רגיל:
150 ₪
בהדרכת: אדם חכים
להרשמה מאוחרת לקורס נא לפנות ליחידת הקורסים טל: 03-6406610 

יש לאסוף את החוברת ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים מיום הרכישה, החל מה- 8/4 (חופשת פסח). 

שימו לב - חוברת העזר תחולק גם במסגרת קורס העזר.

כתובת אקסטרא: רח' חיים לבנון 30
, ימים א'-ה' 09:00-18:00.

 

 

 
 חוברת עזר בכימיה אורגנית

חוברת העזר בכימיה אורגנית נועדה לארגן ולסכם את הפרטים הרבים הכלולים בקורס 'כימיה אורגנית' לכדי מאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס כפי שמועבר בתואר הראשון של החוג לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב ע"י דר' יוסף צפדיה, והותאמה כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. היא כוללת סיכום נרחב של כלל הריאקציות והמנגנונים בקורס בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות, שאלות מנגנונים ושאלות סינתזה הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של השנים האחרונות. כדי להצליח במבחן, יש לדעת לפתור תרגילים מסוגים שונים ולרכוש טכניקות פתרון שונות, מעבר להבנת התיאוריה. מכאן, מומלץ להתבונן בפתרונות המצורפים לחוברת כדי להכיר טכניקות רבות שייתכן שלא הכרתם לפני כן.