11689
XTRA סטודנט: קבוצות למידה , מרתונים, העשרה. 03-6406610 xtra@post.tau.ac.il
מדעי החיים: חוברת עזר בכימיה פיסיקלית -סמסטר ב' תשע"ח
תאריכים:
20/7/18-2/9/18
תאריכים:
20/7/18-2/9/18
מחיר לסטודנט:
60 ₪
מחיר רגיל:
120 ₪
בהדרכת: יואב זאבי
להרשמה מאוחרת לקורס נא לפנות ליחידת הקורסים טל: 03-6406610

איסוף חוברת כימיה פיזיקלית יתאפשר החל מה- 25/4/18. 
כל חוברת שתירכש לאחר ה-25.4.18  יש לאסוף לאחר 7 ימי עסקים מיום הרכישה.

שימו לב - חוברת העזר תחולק גם במסגרת קורסי העזר.

כתובת אקסטרא: רח' חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00.

 

 

חוברת עזר בכימיה פיזיקלית

חוברת העזר בכימיה פיזיקלית נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "כימיה פיזיקלית" המועבר על ידי דר' יוסף צפדיה בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי. סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שיהיה אופטימלי להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות ופתוחות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של דר' צפדיה שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. בחוברת מופיעים פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות, בעזרתם ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון מסיחים נפוצים.