XTRA סטודנט: קבוצות למידה , מרתונים, העשרה. 03-6406610 xtra@post.tau.ac.il
ספורט: פילאטיס מכשירים - כרטיסיה למרכז הספורט - סמסטר קיץ תש"פ
תאריך המפגש:
17/10/2020
פרטי מפגש:
יום א',ב',ג',ד',ה',ו' 22:00 - 07:00
היקף המפגש:
40 שעות מלאות
מחיר לסטודנט:
400 ₪
מחיר רגיל:
1000 ₪
בהדרכת: פילאטיס מרכז הספורט

כרטיסייה של 8 מפגשים לסמסטר קיץ תש"פ 

שימו לב - כל מתעמל/ת זכאי/ת לרכוש כרטיסיה אחת במהלך הסמסטר. הכרטיסייה תקפה ל-10 שבועות מיום רכישתה!

שימו לב - ביטול הרכישה אפשרי ב-14 הימים הראשונים מיום הרכישה, ובלבד שהכרטיסייה טרם נוצלה.

לפרטים נוספים