XTRA סטודנט: קבוצות למידה , מרתונים, העשרה. 03-6406610 xtra@post.tau.ac.il
אדריכלות: הנדסה תיאורית למועד ב' (0881-1301)
תאריכים:
9/8/20-13/8/20
פרטי פגישות:
יום א',ב',ג',ד',ה' 18:00 - 15:00
היקף הקורס:
15 שעות מלאות
מחיר לסטודנט:
75 ₪
מחיר רגיל:
750 ₪
בהדרכת: ניר בחר
להרשמה מאוחרת לקורס נא לפנות ליחידת הקורסים טל: 03-6406610
עקרונות היסוד של מרכז הקורסים
- קורסים איכותיים    - מחירים אטרקטיביים     - קבוצות לימוד קטנות

וקצת פרטים טכניים:
5 מפגש|ים במתחם אוניברסיטת ת"א, למשך 15 שעות (יום ושעות מפורטים בתחתית העמוד).
מספר המקומות בקורס מוגבל מראש; הרישום מתבצע בשיטת 'כל הקודם זוכה', ובשום מקרה לא יבוצע רישום לקורס לאחר שהקבוצה התמלאה. בעת הרשמתך, הנך מאשר/ת קבלת דיוור מאקסטרה סטודנט.
המחיר הוא מחיר עלות הנובע מכך שמרכז הקורסים פועל ללא מטרות רווח ולרווחת הסטודנטים.
חשוב לנו להמשיך ולהציע מחירים אטרקטיביים, ולכן לא יהיו ביטולים, שינויים, החזרי כספים או מעבר בין קבוצות - אלא לפי חוק.
תנאי הכרחי לקיום המפגש הוא מינימום של 6 משתתפים. רק במקרה שהמפגש לא יתקיים, הכספים שנגבו יוחזרו לאלו שנרשמו.
מעבר למועד הקבוע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010 לביטול רישום (14 ימים), אצלנו ניתן לבטל את הרישום לקורסים בתוך 17 (שבעה עשר) ימים מיום ביצוע ההרשמה והתשלום ובלבד שהביטול יעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס . .דמי הביטול הם בשיעור של 4% ממחיר הקורס או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם וכן 6.90 ₪ נוספים עמלת סליקה שינוכו מהכספים שנגבו. ניכוי עמלת הסליקה יתבצע רק אם העסקה נעשתה בכרטיס אשראי. מחירי קורסי העשרה המפורסמים כוללים בתוכם דמי הרשמה על סך של 80 ₪ (דמי הרשמה). למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה של ביטול שאינו לפי חוק לאקסטרא סטודנט קיים שיקול דעת בלעדי ומלא, ובכל מקרה אקסטרא סטודנט לא תחזיר את דמי ההרשמה על סך של 80 ₪, אשר שולמו כחלק מהתשלום לקורס העשרה בעת הרישום.
כללים להשתתפות בקורסים מקוונים 
בשל התפשטות נגיף הקורונה והמעבר לשיעורים מקוונים (להלן: "השיעור") בעקבות המגבלות שהוטלו על ידי הממשלה ומשרד הבריאות, אנו מבקשים להביא לידיעתך כללים אלו (להלן: "הכללים"), שכן הכללים יחד עם תקנון המפורסם באתר xtra.student.co.il מסדירים את תנאי ההתקשרות בינך (להלן: "המשתתף") לבין אקסטרא סטודנט (להלן: "אקסטרא"). 

אנא קרא את הכללים בעיון בטרם הצטרפותך לכל שיעור מקוון.
 
הכללים מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם הם פונים לגברים ולנשים כאחד

1. אין להפיץ קישור לשיעורים, בכל דרך שהיא ו/או לכל אדם שהוא, ללא אישור מראש מהמרצה ו/או מאקסטרא.

2. הפלטפורמה בה יועברו השיעורים נועדה לצרכי לימוד בלבד. אין לעשות שימוש חריג ו/או שאינו הולם בפלטפורמה שבה יועבר השיעורים.

3. המרצה ו/או אקסטרא יהיה רשאי להרחיק לאלתר משתתף שלא עמד בכלל (אחד או יותר) מהכללים המנויים במדיניות זו ו/או בהוראות התקנון ו/או שהתנהג בצורה לא נאותה. משתתף שיורחק מהשיעורים כאמור לא היה זכאי לקבל תמורה ומוותר על כל טענה בשל כך כלפי המרצה ו/או אקסטרא ו/או כלפי מי מטמעם.

4. כל הזכויות בשיעורים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היוצרים בחומרי הלימוד המהווים חלק מהשיעורים (להלן: "חומרי הלימוד"), שייכים למרצה ו/או לאקסטרא. אין לעשות שימוש, מכל מין וסוג שהוא, בחומרי הלימוד למעט שימוש סביר לצרכי לימוד בקורס.

5. המרצה ו/או אקסטרא ו/או מי מטעמם יהיו רשאים להקליט את השיעורים, כולם או חלקם. המשתתף מתיר את האמור ומוותר על כל טענה בשל כך כלפי המרצה ו/או אקסטרא ו/או כלפי מי מטמעם. 

6. אקסטרא שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף או לשנות את הכללים בכל עת ולפי שיקול-דעתה הבלעדי ובלבד שיידע על כך את המשתתף.

7. המשתתף מסכים בזאת כי הדין החל על מדיניות זו ועל כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עמה הינו אך ורק דינה של מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת ממדיניות זו, סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

דרכי הרשמה:
ההרשמה מתבצעת רק באמצעות העברת אמצעי תשלום עבור הקורס. החיוב מתבצע מיידית במעמד העברת אמצעי התשלום. ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:
אינטרנט (באשראי בלבד, 24 שעות ביממה) – יש ללחוץ על "פרטים והרשמה" ולהזין פרטי כרטיס אשראי. מערכת החיוב מאובטחת ופרטי האשראי שלכם לא נשמרים ונמחקים מיד עם ביצוע החיוב.
טלפון (באשראי בלבד, שעות המענה לקהל: א'-ה'  9:00-18:00) –  03-6225333.
דלפק שירות של האגודה (באשראי או מזומן בלבד, א'-ה' 9:00-17:00, בחופשות סמסטר 9:00-14:00) – הדלפק ממוקם בבניין מיטשל באוניברסיטת ת"א.
 
איך לוודא שתקבלו מאיתנו הודעה על מיקום הקורס ושינויים בלו"ז?
ההודעות נשלחות ב-SMS או בדוא"ל. בהרשמה למפגש ודאו שמספרכם המופיע וכתובת הדוא"ל מעודכנים. ההודעה תשלח לנרשמים בערב שלפני המפגש על מיקום החדר במתחם אוניברסיטת ת"א, כמו-כן נודיע על כל שינוי בלו"ז או על ביטול המפגש.

מידע על מיקום המפגש, שינויים בלו"ז באינטרנט:
מידע על מיקום המפגש ושינויים בלו"ז מתעדכן באינטרנט באופן מיידי באתר היחידה (http://xtrax.student.co.il/courses/):
איפה ממוקם החדר שפורסם?שערים ושעות הפתיחה? חניה?
לחצו כאן ללינק למפת האוניברסיטה.סטודנט בעל מוגבלויות מוזמן לפנות אלינו במייל זה או בטלפון על מנת שנוכל לפעול למציאת כיתה מתאימה

שלכם,
אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת ת"א
מרכז הקורסים "Xtra סטודנט"
03-6225333
שעות המענה לקהל: א'-ה' 9:00-18:00
 
פרטי מפגשים, חדרים והודעות לרשומים
יום א',ב',ג',ד',ה' 18:00 - 15:00
109/08/2020 א 20:00 - 17:00  xtra121   
210/08/2020 ב 18:00 - 15:00  xtra121   
311/08/2020 ג 18:00 - 15:00  xtra121   
412/08/2020 ד 18:00 - 15:00  xtra121   
513/08/2020 ה 18:00 - 15:00  xtra121  במקרה של שינוי/ביטול מטעם אקסטרא יתקיים שיעור השלמה ביום ו' 14.8 בין השעות 9-12